Consorci Esportiu
 

PRESENTACIÓ

 

UdGco2mpensa és una iniciativa del Pla d’Ambientalització de la Universitat de Girona que, des de la seva aprovació el febrer de 2000, ha anat desenvolupant actuacions encaminades a la reducció de la petjada de carboni derivada de la seva activitat.

Des de 2010, la Universitat de Girona, participa en el Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El PAV és un compromís institucional per fer el seguiment de les seves emissions i de les mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. En aquest context, s’han dut a terme accions per a reduir les emissions de CO2 generades per la seva activitat quotidiana, tant amb l’aplicació de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica, com en la sensibilització de la comunitat universitària per tal d’aconseguir la màxima corresponsabilització en l'assoliment d'aquest objectiu.

El següent pas que la UdG vol donar, com a institució responsable en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, és el de compensar aquelles emissions que no s’han aconseguit reduir, entrant en el mercat voluntari de crèdits de carboni. O sigui, partint que l’emissió zero no existeix, l’objectiu és pagar per les emissions que inevitablement es generen i destinar aquests diners a projectes que promoguin la neutralització i/o la reducció d’emissions de CO2 (+info).


Qui ha de compensar les emissions de CO2 generades per l’activitat de la Universitat de Girona?

Entenem que tots els col•lectius de la universitat han d’assumir la seva part de responsabilitat, tant en la reducció com en la compensació voluntària de les emissions generades, i per tant, UdGco2mpensa ofereix la possibilitat de

calcular i compensar:

a) les emissions generades pels desplaçaments diaris d’estudiants i treballadors de la UdG

b) les emissions generades per activitats institucionals, entenent aquestes com:
  • activitats acadèmiques (organització de cursos, congressos, jornades, etc),
  • activitats de gestió i administració de la Universitat.
En el primer cas qui compensa voluntàriament és l'Estudiant, el PAS o el PDI a nivell individual. En el segon, pot compensar un grup de recerca, un departament, un institut, una facultat, un vicerectorat, el rectorat, un servei, etc.

 

     

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50