Consorci Esportiu
 

Notícies

El Govern de Catalunya ha aprovat, el passat 28 de juliol del 2015, la creació del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Es tracta d’una eina per fomentar la transició cap a una economia baixa en carboni a través de la realització a Catalunya de projectes de reducció d’emissions.


Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes domèstics, i alhora també comportar beneficis per a la societat catalana. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena compensació d’emissions.

La primera convocatòria de projectes es farà a la tardor i prèviament s’organitzarà una jornada de llançament per tal de difondre i compartir amb les organitzacions els detalls dels projectes que es poden presentar, els metodologies, els mecanismes de seguiment i el sistema de compra venda dels crèdits generats.

Compensar significa aportar voluntàriament una quantitat econòmica proporcional a les tones de GEH emesos. Aquests diners es destinen a evitar l’emissió d’aquesta mateixa quantitat de gasos, però en un altre projecte. Poden actuar com a promotors de projectes de reducció entitats, associacions, fundacions sense ànim de lucre i organitzacions no governamentals que duguin a terme una tasca social a Catalunya.

Aquests projectes tenen potencial per a dinamitzar l’economia del territori a diferents nivells, a través de la creació de nous llocs de treball, la promoció de la inversió interna i la dotació de recursos econòmics directes als agents socials que promoguin la realització dels projectes. Així doncs, el Programa és un instrument vehicular per a la transició cap a una economia baixa en carboni que permetrà als agents socials i econòmics del territori desenvolupar projectes de reducció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia del territori català. Els projectes inclosos en les convocatòries de reducció d’emissions del Programa són del sector de l’energia, el transport i l’agricultura.

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50