Consorci Esportiu
 

Notícies

La Font Blanca és un referent en la competició esportiva d’alt nivell i pels amants de la natura i l’aventura. Aquest any també serà un referent en sostenibilitat, ja que incorporarem mesures per a reduir el seu impacte sobre el medi ambient. Calcularem les emissions de CO2 emeses durant la realització de la cursa i les compensarem a través de la compra de crèdits d’alta qualitat en un projecte que redueix emissions. D’aquesta manera, la cursa obtindrà el Segell Clean CO2 Certified que acredita la cursa com un esdeveniment neutre en emissions. Aquesta acció, que contribuirà a la lluita contra el canvi climàtic, serà possible gràcies a la col·laboració de l’empresa Lavola, que és qui realitzarà el càlcul i la compensació de la petjada de carboni, i el Centre Andorra Sostenible.

Per a l’obtenció de la certificació Clean CO2, recollirem les dades de consum d’energia i materials necessaris per a l’organització i celebració de la Font Blanca 2016. Amb les dades recollides, Lavola calcularà les emissions de CO2 generades pels desplaçaments en furgoneta, vehicle privat, helicòpter i moto, per la producció de samarretes, dorsals i materials comunicatius, el càtering ofert durant els 3 dies de la cursa i la il·luminació dels espais utilitzats per a la sala de premsa, la presentació de la cursa, etc.

Un cop calculades les tones de CO2 emeses en la organització i celebració de la cursa, es procedirà a compensar-les. És a dir, es compraran crèdits de carboni d’un projecte que redueix emissions gràcies a la producció d’energia amb fonts renovables en comptes de fonts no renovables. En concret, Lavola, en tant que empresa col·laboradora, adquirirà crèdits de carboni del projecte d’energies renovables Teobaldo, desenvolupat a Brasil i que compta amb un fort compromís social.

Amb aquesta acció, la Font Blanca 2016 s’ha posicionat com la i ha aconseguit el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified. Amb l’objectiu de divulgar i facilitar informació sobre aquesta iniciativa, el segell va acompanyat d’un codi QR que dóna accés a una APP divulgativa que conté imatges i informació dels beneficis ambientals i socials del projecte Teobaldo així com un vídeo que il·lustra el significat i rellevància de la compensació d’emissions.

Per tal que la Font Blanca 2016 sigui més sostenible hem encarregat l’elaboració d’una memòria ambiental que inclou una matriu d’impactes ambientals dividida en 5 categories: circuit, càterings, mobilitat, logística d’espais i materials de comunicació. Per a cada categoria s’han identificat un conjunt de mesures preventives i correctores enfocades a reduir l’impacte ambiental de la cursa, com per exemple la correcta gestió dels residus, la reducció del consum del paper, l’ús dels vehicles privats, la reducció del soroll per a no molestar la fauna, etc. Amb la implantació d’aquestes mesures s’aconseguirà que la Font Blanca 2016 s’organitzi i es celebri de la forma més sostenible possible i respectuosa amb el nostre entorn.

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50