Consorci Esportiu
 

Notícies

ACN Barcelona.-Samitier explica a l’ACN que moltes empreses que estan inscrites en els Acords Voluntaris i que ja acumulen anys d’experiència de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, però també altres empreses del teixit empresarial català havien plantejat a l’Oficina de Canvi Climàtic la possibilitat d’obtenir crèdits de reducció d’emissions de CO2 procedents d’entitats socials que han implantat projectes mediambientals. Fins ara, aquesta actuació es podia desplegar en projectes d’onegés en actuacions internacionals, on les empreses finançaven determinades actuacions i obtenien certificats de reducció d’emissions. A partir d’ara, es podran comprar aquests crèdits d’una entitat que concentrarà crèdits que ingressaran entitats socials procedents del desplegament de projectes mediambientals que hagin suposat una reducció de les emissions de gasos de CO2. Prèviament, les entitats socials hauran d’haver presentat els seus projectes a l’Oficina de Canvi Climàtic amb la petició d’incorporar-se al nou programa Acords de Compensació. El cap de l’oficina de Canvi Climàtic puntualitza que els Acords Voluntaris, que acumulen cinc anys d’experiència, i els Acords de Compensació són programes diferents. Tot i això, diu Samitier, si alguna empresa dels Acords Voluntaris vol ampliar la seva actuació a favor del medi ambient, i ja té un llarg recorregut de reducció d’emissions de gasos de CO2, podrà ampliar la seva actuació fora de l’empresa amb els Acords de Compensació. Els Acords de Compensació permetran que les entitats socials que treballen a Catalunya i que hagin estat reconegudes per l’Oficina de Canvi Climàtic puguin posar en marxa actuacions de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, cosa que els permetrà ingressar un determinat nombre de crèdits a una entitat dipositària que encara s’ha de constituir que els posarà a la venda a empreses que podran certificar reduccions d’emissions de CO2 davant els seus proveïdors i clients. A diferència dels crèdits que es comercialitzen en el Mercat de Comerç de drets d’Emissió de la Unió Europea (Euets), els crèdits que obtinguin aquestes pimes de les entitats socials no es podran comercialitzar sinó que únicament serviran per millorar la seva certificació mediambiental. Les entitats socials que hagin aconseguit reduir les seves emissions de CO2 per una actuació reconeguda a través dels Acords de Compensació obtindran uns crèdits que certificaran aquesta reducció d’emissions que es podran ingressar en una entitat de compensació que encara està pendent de constituir-se on els podran intercanviar per diners. Les empreses guanyaran certificacions de bon comportament ambiental i les entitats socials podran obtenir recursos per cobrir una part del cost de l’actuació d’eficiència energètica, explica Samitier. Pel cap de l’Oficina de Canvi Climàtic es tracta d’una ”evolució” de la praxis dels Acords Voluntaris. Aquest programa d’Acords Voluntaris tancarà aquest 2015 amb unes 150 entitats inscrites que durant aquests anys han posat sobre la taula fins a 900 actuacions de reducció d’emissions de CO2. D’aquestes 900 actuacions s’han implementat poc més de 500, la majoria d’elles destinades a reduir el consum energètic. En segona posició s’han situat les actuacions per reduir les emissions de les flotes de vehicles propis. Les 150 entitats inscrites als Acords Voluntaris emeten anualment unes 490.000 tones de CO2. Amb les implementacions d’actuacions que s’han fet durant aquests anys l’estalvi certificat d’emissions se situa en 12.000 tones, cosa que equival a la contaminació que emeten 12.000 cotxes circulant sense parar durant tot un any, segons es dades calculades per l’Oficina de Canvi Climàtic. Samitier explica que les mesures d’actuació destinades a eficiència energètica s’ha demostrat en la pràctica que redueixen la factura de la llum en un 2% en un curt termini i per tant són inversions amortitzables en un curt espai de temps. Les actuacions en les flotes de vehicles provoquen una reducció mitjana del 7% de la factura de combustibles. El cap de l’Oficina de Canvi Climàtic reconeix que de moment 150 empreses inscrites en els Acords Voluntaris és un numero molt reduït en relació amb les més de 600.000 empreses que hi ha a Catalunya. Tot i això, es tracta d’una experiència molt pedagògica que serveix per anar sensibilitzant al resta de teixit productiu, assegura Samitier. Samitier explica que en l’actualitat les emissions de CO2 de Catalunya estan un 4% per sobre de les emissions que hi havia el 1990. El cap de l’oficina de Canvi Climàtic assegura que des de l’any 2005, dos anys abans de començar la crisi, les emissions de CO2 a Catalunya es van reduint any rere any. Samitier reconeix que la crisi econòmica i la frenada de l’activitat ha ajudat aquesta reducció aquests últims anys. Per aconseguir l’objectiu d’emissions per al 2020 caldria mantenir l’actual nivell d’emissions incrementant l’activitat econòmica que de ben segur repuntarà els pròxims anys en un cicle expansiu de l’economia.

Samitier explica a l’ACN que moltes empreses que estan inscrites en els Acords Voluntaris i que ja acumulen anys d’experiència de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, però també altres empreses del teixit empresarial català havien plantejat a l’Oficina de Canvi Climàtic la possibilitat d’obtenir crèdits de reducció d’emissions de CO2 procedents d’entitats socials que han implantat projectes mediambientals. Fins ara, aquesta actuació es podia desplegar en projectes d’onegés en actuacions internacionals, on les empreses finançaven determinades actuacions i obtenien certificats de reducció d’emissions. A partir d’ara, es podran comprar aquests crèdits d’una entitat que concentrarà crèdits que ingressaran entitats socials procedents del desplegament de projectes mediambientals que hagin suposat una reducció de les emissions de gasos de CO2. Prèviament, les entitats socials hauran d’haver presentat els seus projectes a l’Oficina de Canvi Climàtic amb la petició d’incorporar-se al nou programa Acords de Compensació. El cap de l’oficina de Canvi Climàtic puntualitza que els Acords Voluntaris, que acumulen cinc anys d’experiència, i els Acords de Compensació són programes diferents. Tot i això, diu Samitier, si alguna empresa dels Acords Voluntaris vol ampliar la seva actuació a favor del medi ambient, i ja té un llarg recorregut de reducció d’emissions de gasos de CO2, podrà ampliar la seva actuació fora de l’empresa amb els Acords de Compensació. Els Acords de Compensació permetran que les entitats socials que treballen a Catalunya i que hagin estat reconegudes per l’Oficina de Canvi Climàtic puguin posar en marxa actuacions de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, cosa que els permetrà ingressar un determinat nombre de crèdits a una entitat dipositària que encara s’ha de constituir que els posarà a la venda a empreses que podran certificar reduccions d’emissions de CO2 davant els seus proveïdors i clients. A diferència dels crèdits que es comercialitzen en el Mercat de Comerç de drets d’Emissió de la Unió Europea (Euets), els crèdits que obtinguin aquestes pimes de les entitats socials no es podran comercialitzar sinó que únicament serviran per millorar la seva certificació mediambiental. Les entitats socials que hagin aconseguit reduir les seves emissions de CO2 per una actuació reconeguda a través dels Acords de Compensació obtindran uns crèdits que certificaran aquesta reducció d’emissions que es podran ingressar en una entitat de compensació que encara està pendent de constituir-se on els podran intercanviar per diners. Les empreses guanyaran certificacions de bon comportament ambiental i les entitats socials podran obtenir recursos per cobrir una part del cost de l’actuació d’eficiència energètica, explica Samitier. Pel cap de l’Oficina de Canvi Climàtic es tracta d’una ”evolució” de la praxis dels Acords Voluntaris. Aquest programa d’Acords Voluntaris tancarà aquest 2015 amb unes 150 entitats inscrites que durant aquests anys han posat sobre la taula fins a 900 actuacions de reducció d’emissions de CO2. D’aquestes 900 actuacions s’han implementat poc més de 500, la majoria d’elles destinades a reduir el consum energètic. En segona posició s’han situat les actuacions per reduir les emissions de les flotes de vehicles propis. Les 150 entitats inscrites als Acords Voluntaris emeten anualment unes 490.000 tones de CO2. Amb les implementacions d’actuacions que s’han fet durant aquests anys l’estalvi certificat d’emissions se situa en 12.000 tones, cosa que equival a la contaminació que emeten 12.000 cotxes circulant sense parar durant tot un any, segons es dades calculades per l’Oficina de Canvi Climàtic. Samitier explica que les mesures d’actuació destinades a eficiència energètica s’ha demostrat en la pràctica que redueixen la factura de la llum en un 2% en un curt termini i per tant són inversions amortitzables en un curt espai de temps. Les actuacions en les flotes de vehicles provoquen una reducció mitjana del 7% de la factura de combustibles. El cap de l’Oficina de Canvi Climàtic reconeix que de moment 150 empreses inscrites en els Acords Voluntaris és un numero molt reduït en relació amb les més de 600.000 empreses que hi ha a Catalunya. Tot i això, es tracta d’una experiència molt pedagògica que serveix per anar sensibilitzant al resta de teixit productiu, assegura Samitier. Samitier explica que en l’actualitat les emissions de CO2 de Catalunya estan un 4% per sobre de les emissions que hi havia el 1990. El cap de l’oficina de Canvi Climàtic assegura que des de l’any 2005, dos anys abans de començar la crisi, les emissions de CO2 a Catalunya es van reduint any rere any. Samitier reconeix que la crisi econòmica i la frenada de l’activitat ha ajudat aquesta reducció aquests últims anys. Per aconseguir l’objectiu d’emissions per al 2020 caldria mantenir l’actual nivell d’emissions incrementant l’activitat econòmica que de ben segur repuntarà els pròxims anys en un cicle expansiu de l’economia.

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50