Consorci Esportiu
 

CALCULA LES EMISSIONS DE CO2

 

En aquest apartat podeu calcular les emissions de CO2 generades durant un any acadèmic. Podeu calcular les generades l'any anterior, o fer una previsió de l'any actual.

En el cas de ser un membre de la comunitat universitària et proposem que calculis les emissions generades pels desplaçaments a la UdG, i si t'hi animes, també pots calcular qualsevol altre desplaçament. Entra a calcula emissions individuals i hi trobaràs les eines necessàries. És un procés fàcil i ràpid.

En el cas de ser un òrgan institucional de la UdG (servei, grup de recerca, departament, etc.) entra a calcula emissions institucionals. Podreu calcular les emissions generades per l'activitat quotidiana (viatges i consums energètics), o bé, les que es generen en l'organtizació d'un esdeveniment determinat.

(Els coeficients d’emissió utilitzats per al càlcul d’emissions de CO2 s’han obtingut de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya).

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50