Consorci Esportiu
 

Notícies

Un professor de la facultat de Dret ha estat el primer PDI en compensar les emissions generades per la seva mobilitat quotidiana anual en transport públic. Ha estat un total de 104 kg de CO2 i ha destinat l'import de la compensació al projecte de reforestació de Mecenas da Vida

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50