Consorci Esportiu
 

Notícies

 

El passat mes de març, va tenir lloc, al Palau de la Generalitat, el reconeixement a totes les organitzacions que formen part de del Programa d’acords voluntaris als quals la UdG s’hi va adherir l’abril de 2011. Aquest Programa és una iniciativa voluntària que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, van lliurar el certificat dels acords voluntaris a les 59 empreses i institucions adherides a aquest Programa promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'Acord voluntari és un compromís per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya, i contribuir al compliment dels objectius del Protocol de Kyoto. Mitjançant l'Acord, les organitzacions, entitats i col·lectius que s'hi adhereixen es comprometen a realitzar un inventari de les seves emissions, proposar i aplicar mesures per reduir-les i fer-ne un seguiment anual per valorar-ne els resultats.

Amb l’aprovació del Pla Estratègic d’Ambientalització (Acord de Govern, sessió 2/00 de febrer de 2000), la UdG va reconèixer  explícitament el seu compromís amb el desenvolupament sostenible en totes les actuacions i activitats desenvolupades per la Universitat i la seva àrea d’influència. Totes les actuacions derivades de les línies estratègiques del Pla tan pel que fa a la mobilitat, l’ordenació d’espais, la gestió de residus, l’optimització de recursos o l’ambientalització curricular estan encaminades a reduir la petjada de carboni de la UdG.

Amb l’adhesió al PAV, a banda de refermar aquest compromís pel que fa a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle més enllà del que obliga la normativa i de formar part d’un projecte de gran escala, la UdG rep una certificació de reconeixement als esforços realitzats en la millora ambiental de la gestió dels campus i  de l’activitat universitària.


Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50