Consorci Esportiu
 

Mecenas da Vida

Web: www.mecenasdavida.org.br
Email: contato@mecenasdavida.org.br

Movimento Mecenas da Vida és una associació brasilera que treballa a l’Àrea de Protecció Ambiental Costa de Itacaré/Serra Grande – Bahia-Brasil, amb l’objectiu de donar resposta a dos greus problemes de caràcter socioambiental, presents en tot el país:
 1. La destrucció de les selves tropicals, amb la conseqüent reducció de la biodiversitat, la degradació dels recursos naturals i l’augment de les emissions de diòxid de carboni.
 2. L’exclusió social de les comunitas tradicionals que viuen en condicions precàries, i que busquen, en les activitats ilegals (desforestació, venda de carbó i caça comercial) alternatives per a la supervivència.

Amb aquesta finalitat, Mecenas da Vida ha creat diferents estratègies de treball:

 1. Programa de Neutralizació Integrada de CO2, per a la compensació d’emissions de CO2 generades per empreses/institucions de fora Del territori de l’APA Costa d’Itacaré/Serra Grande.
 2. Programa Turisme CO2 Neutro, per la compensació d’emissions de CO2 generades pels establiments turístics establerts a l’APA Costa d’Itacaré/Serra Grande.
 3. Donacions d’empreses, institucions i persones físiques interessades en la conservació ambiental i el desenvolupament humà de l’APA, així com la seva valorització com a destinació turística.

A través d’aquests mecanismes, les famílies d’agricultors tradicionals que viuen a la regió, reben la Beca per a la Conservació, una ajuda mensual de 300 reals, com a remuneració pels serveis ambientals que ofereixen les seves propietats rurals. Amb aquesta Beca, es realitzen les activitats de reforestació, de neutralització i de conservació de la selva atlàntica, de la biodiversitat i de la destinació turística.

Per accedir a la Beca per a la Conservació les famílies d’agricultors tradicionals assumeixen els següents compromisos:

 • conservar els boscos de les seves propietats;
 • replantar les àrees deforestades de les seves propietats; 
 • tenir una pràctica agrícola respectuosa amb l’entorn natural;
 • deixar de caçar i d’utilitzar foc per netejar els terrenys; 
 • garantir l’escolarització dels/les fills/es, i preservar-los dels treballs més durs del camp; 
 • participar dels cursos i activitats de capacitació tècnica, ambiental, econòmica, social i humana, que ofereix Mecenas da Vida.

La Beca els permet deixar sistemàticamente el treball del camp per participar de les capacitacions, donat que els cobreix bona part de les necessitats bàsiques.

D’aquesta manera, aquests agricultors que abans, per falta d’alternatives econòmiques i tècniques, degradaven els seus boscos per obtenir una renta, acaben transformant-se en agents de conservació ambiental i millorant la qualitat de vida de tota la seva família.


Per més informació sobre aquesta institució:
Movimento Mecenas da Vida i la Universitat de Girona

La relació entre l’Associació Movimento Mecenas da Vida i la Universitat de Girona, existeix desde 2009, tan en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament com el de la recerca.

Desde 2009, aquesta associació ha rebut ajudes en el context de la convocatòria d’ajuts per a la cooperació per al desenvolupament de la UdG, gràcies a les quals s’ha contribuit en el treball de camp i les capacitacions que realitza aquesta associació.

En l’àmbit de la recerca, GRECA (Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental) ha estat treballant en col·laboració amb Mecenas da Vida en l’àrea d’avaluació i educación ambiental, i concretament ha format part del projecte “Mirades Cotidianes de la Certificació Turisme CO2 Neutre: logos i grafies d’una transformació a l’APA Itacaré/Serra Grande-BA”.

http://olharescotidianos.mecenasdavida.org.br

Des del departament d’economia de la UdG també s’ha col•laborat amb el treball que du a terme aquesta institució, obrint una línea de treball per enfortir la metodología que utilitza Movimento Mecenas da Vida, sorgint-ne projectes com: “Proposta d’una metodologia pràctica: càlcul de potencialitats de captació de carboni en sistemes agroforestals a l’APA Itacaré/Serra Grande – Brasil”, realitzat per 3 estudiants de Ciències Ambientals de la UdG.

A més a més, aquest vincle s’enforteix a través d’estudiants de la UdG, que han participat de les activitats de l’associació com a voluntaris, i per a la realització de treballs de final de carrera, que han estat tutoritzats per Lídia Ochoa (GRECA) i per Rubén Javier Mur (Departament d’Economia).

La compensació de les emissions generades per la UdG

Els recursos obtinguts per a la compensació d’emissions de la UdG es destinaran a donar continuitat al treball que es du a terme amb les famílies d’agricultors tradicionals d’aquesta regió de Brasil, de manera que les emissions de CO2 generades, en aquest cas, es compensaran:
 • a través de la reforestació d’àrees degradades per pràctiques agrícoles gens respectuoses amb l’entorn (cremar i tallar)
 • a través d’emissions evitades, és a dir, amb el canvi de model que promou Movimento Mecenas da Vida, es conservaran àrees de Selva Atlàntica potencials de ser cremades, tot alliberant CO2 a l’atmosfera. Evitant aquestes emissions, també estarem compensant les que s’han generat a la UdG.

Oficina Verda - Universitat de Girona - Campus Montilivi - oficinaverda@udg.edu - 972 41 98 50